سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعة المصطفی 
مدیر اجرایی فصلنامه راه تربیت 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی 
کارشناس پاسخگو 
 
 
پاسخگویی 
همکاری 
ستاد راهیان نور 
راوی در مناطق جنگی 
 
 
تبلیغ 
همکاری 
جامعة المصطفی 
کتاب شناس و محقق 
 
 
تحقیق 
همکاری 
نشریه حریم امام 
هیئت تحریریه 
 
 
مقاله نویسی+مصاحبه+کودکانه 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
وبلاگ نویسی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی 
مدرس 
 
 
آموزش مسایل زناشویی 
تدریس 
دانشگاه حکمت/قم 
مدرس 
 
 
اخلاق و اندیشۀ اسلامی