فتح مکه با شعار رحمت
121 بازدید
محل ارائه: نشریه حریم امام+سایت مرکز پاسخگویی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
در آمد از مهمترین حوادث تاریخ صدر اسلام، جریان «فتح مکه» در سال هشتم هجرت[ابن هشام، السیرة النبویة، ج4، ص24]می­باشد که نقطه عطفی در تاریخ اسلام به شمار می­رود. این فتح بزرگ که ریشه­های آن را باید در صلح حدیبیه جستجو نمود، بیست و دو ماه بعد از آن صلح سرنوشت­ساز اتفاق افتاد.[واقدی، محمد بن سعد؛ طبقات الکبری، ج2، ص102] بر پایه این صلح هر قبیله­ای می توانست در عهد و پیمان محمد(ص) و یا قریش باشد. بر این اساس پس از امضاء صلح­نامه، خزاعیانِ حاضر در جلسه خود را در عهد و پیمان پیامبر(ص) دانستند. آنان پیش از اسلام نیز از هم­پیمانان بنی­هاشم به شمار می­رفتند. طایفه بنی­بکر از(کنانیان قریش) نیز پیمان خود را با قریشیان اعلام کردند.