خطر یأس از انقلاب
117 بازدید
محل ارائه: روزنامه همشهری+سایت جماران
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
اندیشه ای که پیامبر اکرم(ص) پایه گذار آن بود، اگر به بهانه انقلاب به عرصه های اجتماعی راه پیدا کند، شیرینی اش، در ابتدا کام مردم ایران و در نهایت کام همه بشریّت را عوض خواهد کرد. روزهای قبل از انقلاب، هر کدام به نوعی حامل اسراری است که بعدها اهمیت خود را در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، نشان داد. بهمن ماه 1357 بود که تلاش خالصانه ملّت ایران، با قیام های خودجوش به رهبری امام خمینی(س)، به ثمر نشست و بالأخره کنترل و مدیریت امور از سلطنتِ محمد رضا شاه خارج گشت. 34 سال پیش خواسته اصلی مردم از انقلاب؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود؛ البته این خواسته، در برخی از کشورهای عربی هم سابقه تاریخی داشته، اما همواره رسیدن به این اهداف، جزء ایده آل های زندگی و بعضاً دور از دسترس آنها بوده است.