رمضان فصل آمرزش
119 بازدید
محل ارائه: نشریه حریم امام
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت تهیه و تنظیم
زبان : فارسی
در آمد انسان موجودی است که از روز ازل به خطاکاری شهره آفاق شده و از آغاز خلقت و آفرینش مهر «جایز الخطا بودن» بر پیشانی­‌اش خورده و درست از همین رو در طول عمر کوتاه و ناپایدار دنیوی اش به کرات و دفعات مرتکب معاصی و گناهان کوچک و بزرگ شده و از صراط مستقیم عبودیت و بندگی حق تعالی منحرف می‌شود. دل و جان خود را به زنگار گناه می‌آلاید و از ساحت قرب پروردگار دور می‌شود و درنتیجه طوق بندگی شیطان را بر گردن می‌نهد و به قول معروف: «بارکش غول بیابان می‌شود‌».