عوامل گرایش جوانان به پوشش غربی
119 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
@کم توجّهی و کمبود محبتی خانواده‏ها: از مهم‏ترین عوامل بیرونی در ناهنجاری نوجوانان و جوان می‏توان به کم‏توجهی و بلکه بی‏توجهی برخی خانواده‏ها به تربیت دینی فرزندانشان اشاره کرد. امروزه مشکلات خانواده‏ها به ویژه تنگنای معیشتی از یک سو، و سستی و بی اهمیتی برخی خانواده‏ها از سوی دیگر، نقش خانواده را در تربیت فرزندان کم رنگ کرده است. چه بسا پدرانی که از نداشتن تغذیه مناسب فرزندان و لباس نامناسب آنان در رنجند - که به حق باید در رنج باشند - ولی از دروغ‏گویی فرزندان، از اعتیاد و بی هویتی شخصیت فرزند و خلاصه از بزه‏کاری او در رنج نیستند. چه پدرانی که تمام هم و غمشان درآمد و تجارت، حفظ مقام و ریاست و خوش گذرانی و سیاحت است، در حالی که فرزندانشان در آتش گمراهی و منجلاب بی هویتی گرفتارند و دیر یا زود شعله‏های آتش انحراف، آنان را به کام خود فرو می‏برد. و آنان غمی ندارند پیامبر رحمت(ص) فرمود: وای بر فرزندان آخرالزمان از رفتار ناپسند پدرانشان. گفتند یا رسول‏اللَّه پدران مشرکشان؟ فرمودند خیر [بلکه‏] پدران مسلمان، که چیزی از واجبات و معارف دینی را به فرزندانشان نمی‏آموزند و اگر هم خودشان بخواهند یاد بگیرند، آنان را باز می‏دارند.