قدر در آیینۀ تفاسیر
186 بازدید
محل نشر: نشریۀ حریم امام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درآمد: مهم ترین مناسبت ماه مبارک رمضان، شب قدر است که همواره مورد توجه مؤمنین بوده و خواهد بود. همگان در صورتی می توانیم از ماه میهمانی خدا بهرۀ کافی ببریم که نسبت به این ماه، خصوصاً شب قدر معرفت کافی داشته باشیم و شب قدر را، والا قدر بدانیم، و زمانی‌ که دانستیم شب قدر چیست و چه آثاری دارد و زنده نگه داشتن این شب چه نتیجه ای به همراه دارد، یقیناً مورد مغفرت و رحمت حق تعالی قرار خواهیم گرفت. این نوشتار در هیمن راستا بر آن است تا به برخی از نکات برجستۀ تفسیری پیرامون سورۀ قدر و شب قدر از نگاه مفسران بزرگ اشاره کند.