ازدواج موقت؛ فرصت ها، چالش ها، تهدیدات و مشکلات
101 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در ابتدا لازم است مقداری به ضرورت ازدواج موقت از دیدگاه اسلام بپردازیم: 1- بی تردید اسلام که یک مکتب انسان سازی است برای همه شئونات فردی و اجتماعی آدمی طرح و برنامه دارد می بایست به یکی از مهم ترین جنبه های روحی و روانی انسان یعنی غریزه جنسی او توجه داشته باشد و او را به حال خود وانگذارد مضاف بر اینکه هم فرد و هم جامعه نیازمند آرامش و امنیت است و بدین جهت اسلام با هرگونه مسئله ای که نظم و آرامش و امنیت فرد و خانواده و اجتماع را بر هم زند و به خطر بیندازد مخالف است. 2- در جامعه افراد متعددی اعم از زن و مرد داریم که به هر دلیلی یا نمی توانند ازدواج دائم کنند و یا مردانی هستند که نیاز و غریزه جنسی آنها با ازدواج دائم مرتفع نمی‎شود اینجا تکلیف چیست؟ آیا می بایست مردم را به اجبار محدود و وادار به ریاضت و رهبانیت کرد؟ آیا باید آزادی مطلق داد و کمونیسم جنسی یعنی اینکه هر کس با هر فردی خواسته بدون هیچ محدودیتی به اجبار محدود و رابطه جنسی برقرار کرد رواج داد؟ آیا می شود گفت اسلام هیچ برنامه و طرحی ندارد و مردم را به حال خود رها کرده است؟ مسلم است که در این زمینه اسلام بهترین گزینه را انتخاب کرده که هم عقل و هم وجدان آن را تأیید می کند بدین خاطر یکی از قوانین ارزشمند و درخشان از دیدگاه مذهب جعفری، مسئله ازدواج موقت یا صیغه است.