امام مجتبی(ع)؛ شبیه ترین به رسول خدا
106 بازدید
محل نشر: نشریه حریم امام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دامنه شخصیت بی مانند سبط اکبر پیامبر صلی الله علیه و آله، امام حسن مجتبی علیه السلام، آنقدر وسیع و گسترده است که آثار و نشانه های آن در تمام کتاب های حدیث، تراجم، سیره، تاریخ و مناقب فراوان به چشم می خورد. تواضع، فروتنی، خدا ترسی، روابط حسنه، احترام متقابل و کمک به بینوایان از ابعاد برجسته زندگی آن سرور جوانان بهشتی است. آن بزرگوار بازویی علمی، قضایی، و نیرویی بسیار کارآمد برای حکومت علوی و شخص امیرمومنان علیه السلام بوده است. هر چند زندگی پر رنج و محنت امام حسن مجتبی(ع)، پر از مسائل و دشواری ها است اما ما در اینجا فقط به جایگاه امام مجتبی علیه السلام در نگاه پیامبر(ص) اشاره می کنیم.