روزانه 13 خودکشی در ایران!!
165 بازدید
تاریخ ارائه : 5/11/2013 8:38:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

روزانه 13 خودکشي در ایران!!

** نظرت در مورد علل خودکشی چیه؟
جالب است بدانید که روزانه 13 خودکشي در کشور ایران رخ می دهد!
از نظر سنی گروه غالب بی هیچ تردیدی نسل نوجوان و جوان كشور است. گروه بین
15 تا 30 سال بیشترین درصد خودكشی را به خود اختصاص داده است كه این أرقام بیانگر
سردرگمی وناامیدی آنها نسبت به آینده شان است.
** دلیل خودکشی در نوجوانان،
ایجاد فاصله و فقدان رابطه مناسب بین فرزندان و والدین ذکر شده است. فاصله‌ای که
موجب می‌شود والدین درک صحیحی از وضعیت فرزندان خود نداشته باشند.
عقیدۀ من این
است که با همین روندِ دور بودن از عاطفه و مهربانی، در آینده رکورد دار
شویم!!!