تو اربابی حسین...
169 بازدید
تاریخ ارائه : 12/6/2012 11:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان
تو اربابی حسین...
 


فرقـــی نمـــی کـــند

در کجای قرن چندم ایستاده باشم!

مهم این است که من همچنان رعیتم و تو اربابی حسین