باید برای «چیزی» بنویسیم؟
163 بازدید
تاریخ ارائه : 10/6/2012 8:48:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

باید برای «چیزی» بنویسیم؟

 

روزی نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید:
«شما برای چی می‌نویسید استاد؟»برنارد شاو جواب داد: «برای یک لقمه نان».
نویسنده جوان برآشفت که «متاسفم! برخلاف شما من برای فرهنگ مینویسم.»
برنارد شاو گفت: «عیبی نداره پسرم! هر کدام از ما برای چیزی می‌نویسیم که نداریم.»