سزاوار احترام
137 بازدید
تاریخ ارائه : 8/29/2012 2:08:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

هر عقیده ای هم که داشته باشی

این‌ها سزاوار احترام هستند